Hoạt Động Hằng Ngày

Vận Tiêu

Long Môn Tiêu Cục nổi danh võ lâm, đã từng áp tiêu thành công cho rất nhiều bảo vật giá trị liên thành nên rất được nhân sĩ giang hồ kính trọng. Tuy nhiên, nghe nói gần đây nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng nhưng nhân lực tiêu cục lại chưa thể đáp ứng. Vì thê, để đảm bảo an toàn cho các chuyến tiêu cũng như đáp ứng nhu cầu của chư vị nhân sĩ, Tổng Quản Tiêu Cục quyết định tuyển mộ các hiệp khách chung tay bảo vệ tiêu xa.

Vận Tiêu

  • Thời gian: Mỗi ngày có tối đa 3 lần vận tiêu và 3 lần cướp tiêu.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Vận Tiêu hoặc trực tiếp đến NPC Tổng Quản Tiêu Cục ở Lăng Tiêu Thành để nhận tiêu:

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách Hành Giao diện hoạt động

Hiệp Khách HànhNPC Tổng Quản Tiêu Cục ở Lăng Tiêu Thành

  • Đối thoại với NPC Tổng Quản Tiêu Cục, nhấp Nhận sẽ mở ra giao diện chọn Tiêu xa.

Hiệp Khách HànhĐối thoại với NPC Vận tiêu

  • Có 5 loại Tiêu xa: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam. Có thể tạo mới để chọn được Tiêu xa phẩm chất cao hơn. Tiêu xa phẩm chất càng cao thì phần thưởng càng hấp dẫn.

Hiệp Khách HànhTạo mới Tiêu xa để nhận nhiều phần thưởng hơn

  • Sử dụng Vận Tiêu Lệnh-Cam để được vận tiêu cam.

Hiệp Khách HànhVận Tiêu Lệnh - Cam

 • Sau khi đã chọn Tiêu, nhấp Vận tiêu để bắt đầu.
 • Tiêu xa khi bị cướp sẽ mất 20% giá trị tiêu xa. Có thể mua bảo hiểm để khi bị cướp không mất lợi ích.
 • Thiếu hiệp cướp Tiêu xa của người khác sẽ được hưởng 50% lợi ích của Tiêu xa đó.
 • Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm.
 • Vào 14h00 - 15h0021h00 - 22h00 mỗi ngày sẽ mở hoạt động Vận Tiêu x2. Chư vị thiếu hiệp nhanh chóng tham gia để nhận được tối đa lợi ích nhé.