Hoạt Động Hằng Ngày

Thỏ Biến Hình

Lăng Tiêu Thành đột nhiên xuất hiện những cây nấm đủ màu sắc rực rỡ, mọc rải rác khắp thành. Nghe nói chúng rất thần kỳ và không thể dùng sức người thường để thu thập. Liệu có ẩn chứa huyền cơ gì chăng?

Thành chủ Lăng Tiêu Thành mong chờ chư vị thiếu hiệp hóa thân thành những chú thỏ hái nấm để để phá giải hiện tượng đặc biệt này.

Thỏ Biến Hình

  • Thời gian: Lúc 19h15 - 19h40 hàng ngày.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Thỏ Biến Hình để mở giao diện hoạt động.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Thỏ Biến Hình

   • Thiếu hiệp đạt cấp 40 đã vào bang mới có thể biến thành Thỏ để thu thập Nấm.

Hiệp Khách Hành Nấm Kinh Nghiệm

  • Có 4 loại Nấm: Nấm Lục, Nấm Lam, Nấm Tím, Nấm Cam. Khi sử dụng sẽ nhận được Điểm Danh Vọng và những nguyên liệu tăng bậc quý giá.
  • Khi thu thập có xác suất thu được Nấm Kinh Nghiệm.
   • Thu thập Nấm Lục, Nấm Lam sẽ có xác suất nhận được Nấm EXP-nhỏ.
   • Thu thập Nấm Lam, Nấm Tím sẽ có xác suất nhận được Nấm EXP-trung.
   • Thu thập Nấm Cam sẽ có xác suất nhận được Nấm EXP-cao.

Hiệp Khách Hành Nấm Kinh Nghiệm

  • Mỗi Nấm Kinh Nghiệm có vòng giới hạn nhận lợi ích. Khi nhân vật đứng ở vị trí trong vòng tròn giới hạn này sẽ nhận được EXP, và có thể chia sẻ với thành viên trong bang.

Hiệp Khách HànhTriệu tập thành viên bang hội để chia sẻ kinh nghiệm

  • Ngoài ra, có xác suất nhận được "Mảnh Thỏ Biến Hình" để tăng cấp Đồ Giám.

Hiệp Khách HànhMảnh Thỏ Biến Hình