Hoạt Động Hằng Ngày

Thi Hương và Vấn Đáp

A nh hùng võ lâm không chỉ chăm chú rèn luyện võ nghệ, song song đó cần rèn luyện tinh thần minh mẫn, không ngừng thu thập kiến thức tứ phương, hướng tới sự toàn diện về thể chất và tinh thần.

Hằng năm, các anh hùng sẽ tụ hội tại Lăng Tiêu Thành để so tài văn thao. Chư vị thiếu hiệp hãy khẳng định mình trước toàn thể nhân sĩ giang hồ và chinh phục danh hiệu Trạng Nguyên danh giá tại Thi Hương Vấn Đáp.

Thi Hương

  • Thời gian: Lúc 14h00 - 14h30 Chủ Nhật hàng tuần.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Thi Hương để mở giao diện hoạt động.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Thi Hương

  • Thi Hương gồm 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 đáp án để chọn.
  • Mỗi câu hỏi có 60 giây để trả lời, trả lời đúng được 10 điểm và EXP, trả lời sai được 5 điểm và EXP.
  • Có 3 quyền trợ giúp được miễn phí sử dụng 1 lần trong mỗi cuộc thi, sử dụng lần 2 trở đi sẽ tốn Vàng.
   • Kính Lúp: Giúp chọn ngay đáp án đúng.
   • Loại Trừ: Bỏ 2 đáp án sai.
   • Trợ Giúp: Tự chọn 1 đáp án có xác suất 50% đúng.

Hiệp Khách Hành3 quyền trợ giúp

 • Kết thúc Thi Hương, top 20 nhân sĩ có điểm thi cao nhất sẽ được vào vòng thi Vấn Đáp.

Vấn Đáp

  • Thời gian: Lúc 14h30 - 15h00 Chủ Nhật hàng tuần.
  • Điều kiện: Thiếu hiệp thuộc Top 20 người có điểm Thi Hương cao nhất.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Vấn Đáp để mở giao diện hoạt động.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Vấn Đáp

  • Nhấp chọn Tham Gia tại giao diện Vấn Đáp sẽ được đưa đến Sảnh Cung.

Hiệp Khách HànhSảnh Cung

  • Mỗi cuộc thi Vấn Đáp sẽ xuất hiện đề thơ gồm 4 câu thơ. Nhiệm vụ của các thí sinh là thu thập các từ rơi dưới sàn để hoàn thành đề thơ cho trước đó.

Hiệp Khách HànhĐề thơ gồm 4 câu thơ Đường luật

 • Mỗi 3 phút sẽ tạo ngẫu nhiên 20 từ.
 • Thiếu hiệp thu thập đủ các từ trong câu thơ nhanh nhất sẽ trở thành Trạng Nguyên, hạng 2 là Bảng Nhãn, hạng 3 là Thám Hoa và nhận được danh hiệu tương ứng.
 • Nếu hết thời gian Vấn Đáp vẫn chưa có thí sinh thu thập đủ 20 chữ thì hệ thống sẽ tính theo số lượng chữ thu thập được và xếp hạng.

Hiệp Khách HànhDanh hiệu hạng 1

Hiệp Khách HànhDanh hiệu hạng 2

Hiệp Khách HànhDanh hiệu hạng 3