Hoạt Động Hằng Ngày

Thật Giả Thạch Phá Thiên

H ai huynh đệ song sinh Thạch Phá Thiên, Thạch Trung Ngọc vì những ân oán giang hồ, tình duyên phụ mẫu mà mỗi người một số phận. Với vẻ ngoài giống nhau như hai giọt nước khiến cho nhân sĩ võ lâm nhầm lẫn gây nên biêt bao tình huống bi hài. Chư vị thiếu hiệp hãy dùng sự tinh anh và thông tuệ của mình để tìm ra thật giả, phơi bày chân tướng nhé.

Thật Giả Thạch Phá Thiên

  • Thời gian: Lúc 19h45 - 20h15 hàng ngày.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Thạch Phá Thiên để mở giao diện hoạt động.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhNhấp Đến ngay để được đưa đến bản đồ hoạt động

  • Mỗi 5 phút sẽ tạo mới 1 đợt quái và các thiếu hiệp phải truy tìm Thạch Phá Thiên thật.
  • Thiếu hiệp sẽ nhìn thấy người khác dưới hình dạng Thạch Phá Thiên, tiêu diệt sẽ được nhận thưởng.

Hiệp Khách HànhChiến đấu và tiêu diệt Thạch Phá Thiên giả

Và đây là Thạch Phá Thiên thật

  • Phần thưởng:
   • Tiêu diệt Thạch Phá Thiên sẽ ngẫu nhiên nhận được Tư Chất Đơn Lv1Mảnh Thạch Phá Thiên.
   • Tiêu diệt Chân-Thạch Phá Thiên sẽ nhận được Tư Chất Đơn Lv2.
   • Tiêu diệt người khác sẽ nhận được phần thưởng cao hơn.
   • Hệ thống BXH phó bản sẽ quyết định ai được nhận thưởng cao nhất.
  • Ngoài ra, có xác suất nhận được "Mảnh Thạch Phá Thiên" để tăng cấp Đồ Giám.

Hiệp Khách HànhMảnh Thạch Phá Thiên