Hoạt Động Hằng Ngày

Quần Hùng Trục Lộc

Loạn thế xuất hào kiệt, thời thế tạo hùng anh. Một chiến trường mới được mở ra hội tụ các thiếu hiệp tài năng chí lớn. Ngoài Bang Chiến, Quần Hùng Trục Lộc sẽ là nơi các Bang hội phô bày sức mạnh, thi đấu với các thế lực Bang hội khắp giang hồ. Những cá nhân xuất sắc mang đến sự vinh danh cho Bang hội của mình và cũng sẽ được nhân sĩ khắp võ lâm tôn vinh, ngưỡng mộ.

Quần Hùng Trục Lộc

  • Thời gian: Lúc 21h10 - 21h40 Thứ 3, 5, 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Quần Hùng Trục Lộc để mở giao diện hoạt động.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhNhấp Tham gia để được đưa đến chiến trường

  • Khi được hệ thống đưa vào bản đồ hoạt động, chờ 10 phút trước khi bắt đầu.

Chiến trường Quần Hùng Trục Lộc

  • Hết thời gian chờ, thiếu hiệp có thể tiêu diệt thành viên bang hội khác.
  • 10 sau khi mở hoạt động sẽ xuất hiện Boss và Quái nhỏ.
  • Trong bản đồ, mỗi thiếu hiệp được miễn phí hồi sinh 1 lần, dùng Vàng để mua thêm lần hồi sinh. Bị NPC tiêu diệt không tốn số lần hồi sinh. Bị Quái tiêu diệt được hồi sinh miễn phí và không bị truyền tống ra khỏi bản đồ hoạt động.
  • Có 3 Boss trong bản đồ hoạt động. Khi khiêu chiến Boss có xác suất rơi Rương Quần Hùng Trục Lộc, mở nhận nhiều vật phẩm quý.

Rương rơi khi khiêu chiến Boss

  • Thoát khỏi chiến trường sẽ không thể vào lại chiến trường.
  • Hệ thống sẽ căn cứ vào điểm sát thương Boss để xếp hạng.
  • Phần thưởng: Phần thưởng diệt quái và nhặt rương: Rương cấp trang bị Thú cưng.

Hiệp Khách HànhRương cấp trang bị Thú cưng

  • Ngoài ra có xác suất nhận được Mảnh Quần Hùng Trục Lộc để tăng cấp Đồ Giám.

Hiệp Khách HànhMảnh Quần Hùng Trục Lộc