Hoạt Động Hằng Ngày

Hiệp Khách Đảo

T ương truyền, ở ngoài Đông Hải có 1 đảo nhỏ mà giang hồ gọi là Đảo Hiệp Khách, trên đó tập hợp lực lượng những người có võ công cao cường. Cứ 10 năm, đảo chủ sẽ cử 2 sứ giả Thưởng thiện Phạt ác tìm đến các nhân vật lớn trên giang hồ để mời đến dự tiệc cháo Lạp Bát. Ai không tuân theo đều bị tiêu diệt. Các anh hùng ra đảo tham gia thì biệt vô âm tín.

Trải bao năm tháng, Đảo Hiệp Khách vẫn được bao trùm bởi một màn sương mù bí ẩn, chết chóc, là nỗi khiếp sợ của võ lâm. Vậy thật hư chân tướng là thế nào?

Hiệp Khách Đảo

  • Thời gian: 11h30 - 12h00 hàng ngày..
  • Nhấp biểu tượng Thí Luyện Giang Hồ, chọn Hiệp Khách Đảo để mở giao diện tham gia.

Hiệp Khách HànhNhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện Phó bản Hiệp Khách Đảo

  • Thuộc hệ thống phó bản tổ đội. Có thể lập đội hoặc vào nhanh để bắt đầu tham chiến.

Hiệp Khách HànhGiao diện khiêu chiến

  • Mỗi ngày, thiếu hiệp được khiêu chiến 1 lần lợi ích và 2 lần hữu nghị.

Hiệp Khách Hành

  • Phó bản có nhiều cấp độ, thiếu hiệp có thể tùy chọn cấp phó bản phù hợp với thực lực bản thân để khiêu chiến. Đặc biệt, chư vị có thể mời hảo hữu cùng tham gia bằng cách nhấp Mời hoặc Chiêu mộ.

   Hiệp Khách Hành

   Hiệp Khách Hành

  • Có tổng cộng 18 đợt tấn công, mỗi đợt có 4 hoặc 5 quái. Mỗi thành viên được khiêu chiến với Boss riêng của mình nhưng đều được hưởng lợi chung.

Hiệp Khách Hành

 • Khi đánh bại 18 đợt hoặc Hiệp khách và nhân vật của mình đã chết hết thì khiêu chiến kết thúc.
 • Phần thưởng
   • Sử dụng lần lợi ích sẽ nhận được vật phẩm giá trị.

  Hiệp Khách Hành

   • Sử dụng lần hữu nghị sẽ nhận được Tiền Thí Luyện.

  Hiệp Khách Hành

   • Ngoài ra có xác suất nhận "Mảnh Hiệp Khách Đảo" để tăng cấp Đồ Giám.

  Hiệp Khách Hành