Hoạt Động Hằng Ngày

Câu Cá

Một trong những thú vui tao nhã của những hiệp khách lãng tử là hòa mình cùng thiên nhiên, trải lòng với sơn thủy. Ngâm thơ đối tửu, buông cần thong dong, há còn điều gì tuyệt hơn.

Câu Cá

  • Thời gian: Mỗi ngày vào lúc 13h00 - 14h00.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Câu Cá để mở giao diện tham gia.

Hiệp Khách HànhNhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhGiao diện hoạt động

  • Tại giao diện Câu Cá, nhấp "Vào" để được truyền tống đến bản đồ câu cá.

Hiệp Khách HànhBản đồ Câu cá

  • Nhấp biểu tượng Phòng sẽ hiện lên danh sách các phòng để tham gia câu.

Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành

  • Sau đó chỉ việc Thả cần câu, mỗi 3 phút sẽ câu được 1 loại cá ngẫu nhiên. Cá câu được sẽ được chuyển vào Rổ Cá. Có thể tích lũy cá sau đó thu hoạch 1 lần nhưng thiếu hiệp nên thu hoạch thường xuyên để tránh bị cướp.

Hiệp Khách HànhThả cần để bắt đầu

Hiệp Khách HànhCá câu được sẽ vào Rổ cá

  • Có nhiều loại cá khác nhau, đặc biệt là Cá Mập, Kim QuyMỹ Nhân Ngư, sử dụng có tỷ lệ nhận Vàng Khóa.
  • Ngoài ra, tham gia có xác suất nhận "Mảnh Câu Cá" để tăng cấp Đồ Giám.

Hiệp Khách Hành