Hoạt Động Hằng Ngày

Bang Chiến

G iang hồ rộng lớn, đã có rất nhiều thế lực, bang hội đang dần khẳng định mình qua những trận giao tranh nảy lửa. Tất nhiên, cuộc chiến luôn có kẻ thắng người thua. Để có thể bách chiến bách thắng, giành lấy danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất, không chỉ cần đến sức mạnh của các thành viên mà còn cần đến mưu lược của kẻ đứng đầu, tinh thông quy tắc cuộc chơi.

Bang Chiến

  • Thời gian: Lúc 20h20 - 20h50 Thứ 3, 5, 7 hàng tuần.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Đấu Bang để mở giao diện hoạt động.

Hiệp Khách Hành Nhấp biểu tượng

Hiệp Khách HànhNhấp Đến ngay để được đưa đến bản đồ hoạt động

  • Khi được hệ thống đưa vào doanh trại Bang, thành viên sẽ chờ 10 phút trước khi bắt đầu trận đấu.
  • Có thể lập đội để hỗ trợ nhau trên chiến trường.

Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành

  • Chỉ được chọn 1 Hiệp khách hoặc Thú cưng để xuất chiến.
  • Khi hết thời gian chờ, hệ thống sẽ có thông báo và chư vị có thể vào chiến trường để tham chiến ngay.
  • Người chiếm giữ Huyền Thiết Lệnh tên sẽ biến thành màu đỏ, mỗi 2 phút nhận được 100 Công Trạng, thu thập Rương sẽ nhận thêm thưởng. Bang hội có thành viên chiếm được Huyền Thiết Lệnh thì tất cả thành viên trong bang đó khi thu thập Rương sẽ được nhận thưởng thêm Công TrạngQuà Bang chiến.

Hiệp Khách HànhHuyền Thiết Lệnh

  • Mỗi 2 phút tạo mới quái nhỏ, tiêu diệt sẽ nhận được Công Trạng.
  • Tiêu diệt người khác nhận 40 Công Trạng. Tiêu diệt người nắm giữ Huyền Thiết Lệnh sẽ nhận được 60 Công Trạng và các lợi ích từ Huyền Thiết Lệnh này.
  • Mỗi 3 phút tạo mới Rương, thu thập sẽ nhận được thưởng Công Trạng và Nền Tảng Bang Hội.

Hiệp Khách HànhThu thập Rương nhận thưởng

  • Bang Chiến kết thúc, căn cứ tổng điểm công trạng của các thành viên trong Bang để xếp hạng.
  • Phần thưởng:
   • Căn cứ BXH Bang Chiến sẽ gửi thưởng cho các thành viên trong bang (thành viên tham gia hoạt động và có trên 100 điểm công trạng).
   • Đạt mục tiêu công trạng Bang Chiến cá nhân sẽ được nhận thưởng qua thư.
  • Ngoài ra, có xác suất nhận được "Mảnh Đấu Bang" để tăng cấp Đồ Giám.

Hiệp Khách HànhMảnh Đấu Bang