Cẩm Nang

Môn Phái

Hoan nghênh quý thiếu hiệp đến với Hiệp Khách Hành - Bước đột phá cho dòng webgame đánh theo lượt.

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Hiệp Khách Hành nhé!

Môn Phái

  • Vũ khí đặc trưng: Đao

Hiệp Khách Hành

Hệ thống kỹ năng

LoạiKỹ năngMô tả
Tấn Công Long Uyên Nhất Kích Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương 82% tấn công + 200 điểm
Lạc Diệp Phi Kiếm Gây cho tất cả kẻ địch hàng trước sát thương 75% tấ́n công + 200 điểm
Lạc Nhạc Đê Hồi Gây cho địch trên 1 hàng sát thương 75% tấn công + 200 điểm
Tham Lang Kiếm Pháp Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương 102% tấn công + 200 điểm
Tử Điện Ngưng Sương Gây cho tất cả kẻ địch hàng trước sát thương 85% tấn công + 200 điểm
Kiếm Nhã Du Long Gây cho địch trên 1 hàng sát thương 85% tấn công + 200 điểm
Nộ Khí Kim Xà Xuất Tiêu Gây cho kẻ địch hàng trước sát thương 120% tấn công + 200 điểm
Cửu Phượng Triều Dương Gây cho toàn phe địch sát thương 78% tấn công + 200 điểm
Thanh Phong Quyết Giúp 2 đồng đội tỷ lệ sinh lực thấp nhất hồi sinh lực bằng 60% tấn công + 200 điểm
Kiếm Khí Càn Khôn Gây cho 1 kẻ địch sát thương 100% tấn công + 200 điểm, tỷ lệ bạo kích +30%
Cửu Thiên Kiếm Vũ Gây cho 1 kẻ địch sát thương 100% tấn công + 200 điểm, bỏ qua 10% phòng thủ
Long Khiếu Cửu Thiên Gây cho 1 kẻ địch sát thương 125% tấn công + 200 điểm, mục tiêu không thể dùng kỹ năng trong 1 lượt
Bị Động Kiếm Tâm Thông Minh Tăng Bạo Thương +10%
Độc Cô Cửu Kiếm Sát thương nhóm tăng 3%
Vô Ngã Vô Kiếm Sau khi diệt địch tăng 20% bạo kích, duy trì 1 lượt
Dược Vương Tâm Thuật Hiệu quả kỹ năng trị liệu +10%
Vô Danh Kiếm Quyết Tấn công có xác suất 25% tăng 10% tấn công, duy trì 2 lượt
Bao Nguyên Thủ Nhất Trị thương giúp đồng đội tăng 4% phòng thủ, duy trì 2 lượt
  • Vũ khí đặc trưng: Kiếm

Hiệp Khách Hành

Hệ thống kỹ năng

LoạiKỹ năngMô tả
Tấn Công Khai Sơn Địa Liệt Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương 82% tấn công + 200 điểm
Hồi Toàn Kim Đao Gây cho tất cả kẻ địch hàng trước sát thương 75% tấn công + 200 điểm
Khí Quán Trường Hồng Gây cho địch trên 1 hàng sát thương 75% tấn công + 200 điểm
Đồ Long Đao Pháp Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương 102% tấn công + 200 điểm
Viên Nguyệt Loan Đao Gây cho tất cả kẻ địch hàng trước sát thương 85% tấn công + 200 điểm
Thiên Thần Hạ Phàm Gây cho địch trên 1 hàng sát thương 85% tấn công + 200 điểm
Nộ Khí Phấn Lực Nhất Kích Gây cho 1 kẻ địch hàng trước sát thương 120% tấn công + 200 điểm
Đao Quang Kiếm Ảnh Gây cho toàn phe địch sát thương 78% tấn công + 200 điểm
Thanh Phong Quyết Giúp 2 đồng đội tỷ lệ sinh lực thấp nhất hồi sinh lực bằng 60% tấn công + 200 điểm
Bạo Nộ Nhất Kích Gây cho 1 kẻ địch sát thương 100% tấn công + 200 điểm, tỷ lệ bạo kích +30%
Đao Toái Hư Không Gây cho 1 kẻ địch sát thương 100% tấn công + 200 điểm, bỏ qua 10% phòng thủ
Phiên Giang Đảo Hải Gây cho 1 kẻ địch sát thương 125% tấn công + 200 điểm, mục tiêu không thể dùng kỹ năng trong 1 lượt
Bị Động Thuần Dương Vô Cực Tăng Bạo Thương +10%
Tiểu Vô Tướng Công Sát thương nhóm tăng 3%
Long Tượng Tâm Pháp Sau khi diệt địch tăng 20% bạo kích, duy trì 1 lượt
Kinh Mạch Sướng Thông Hiệu quả kỹ năng trị liệu +10%
Hỗn Nguyên Nhất Khí Tấn công có xác suất 25% tăng 10% tấn công, duy trì 2 lượt
Giá Y Thần Công Trị thương giúp đồng đội tăng 4% phòng thủ, duy trì 2 lượt

Hiệp Khách Hành

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Hiệp Khách Hành!