Cẩm Nang

VIP VNG

K hi đạt cấp VIP VNG từ 1~8, quý thiếu hiệp tham gia Hiệp Khách Hành sẽ lập tức nhận được các phần thưởng hấp dẫn tương ứng với cấp VIP.

VIP VNG

    • Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần duy nhất.

Hiệp Khách HànhĐặc quyền VIP 360Game

Cấp VIPPhần thưởng
VIP 1 Danh hiệu VIP 1 + Thú Cưỡi Đơn*2 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*2 + Phiếu Bạc*10
VIP 2 Danh hiệu VIP 2 + Huyền Thiết*5 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*4 + Phiếu Bạc*15
VIP 3 Danh hiệu VIP 3 + Đá Kỳ Lân*5 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*4 + Phiếu Bạc*20
VIP 4 Danh hiệu VIP 4 + Mỹ Nhân Đơn*8 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*6 + Phiếu Bạc*25
VIP 5 Danh hiệu VIP 5 + Lông Vũ*10 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*6 + Phiếu Bạc*25
VIP 6 Danh hiệu VIP 6 + Kinh Mạch Đơn*12 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*8 + Phiếu Bạc*30
VIP 7 Danh hiệu VIP 7 + Tư Chất Đơn Lv1*25 + Tiềm Năng Đơn-Thú*3 + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*8 + Phiếu Bạc*35
VIP 8 Danh hiệu VIP 8 + Thẻ Huyết Mạch*30 + Tư Chất Đơn-Cánh + Đá Kỹ Năng Thú Cưng*4 + Phiếu Bạc*40