Cẩm Nang

Tăng Cấp 360Play

K hi thiếu hiệp sử dụng 360Play đăng nhập trò chơi, nhân vật tăng đến cấp yêu cầu sẽ được nhận thưởng tương ứng. Quá đơn giản để nhận quà, còn chần chờ gì mà không tham gia ngay!

Tăng cấp 360Play

    • Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần duy nhất.

Hiệp Khách HànhQuà cấp 360Play

CấpPhần thưởng
40 Phiếu Bạc*5 + Thú Cưỡi Đơn*2 + Đá Cường Hóa*2 + 100 Ngân Phiếu*2
45 Phiếu Bạc*5 + Huyền Thiết*2 + Đá Cường Hóa*5 + Vàng Khóa*150
48 Phiếu Bạc*5 + Tư Chất Đơn Lv1*4 + Đá Cường Hóa*5 + 100 Ngân Phiếu*2
50 Phiếu Bạc*5 + Lôn Vũ*2 + Đá Cường Hóa-Lục*5 + 100 Ngân Phiếu*2
53 Phiếu Bạc*5 + Mỹ Nữ Đơn*2 + Đá Cường Hóa-Lục*5 + Vàng Khóa*150
55 Phiếu Bạc*5 + Đá Kỳ Lân*2 + Đá Cường Hóa-Lục*5 + 100 Ngân Phiếu*2 + Hộp Đá Lv2*2
58 Phiếu Bạc*5 + Kinh Mạch Đơn*2 + Đá Cường Hóa-Lục*10 + 100 Ngân Phiếu*2 + Tàng Bảo Đồ*2
60 Phiếu Bạc*5 + Hộp Đá Lv5*2 + Đá Cường Hóa-Lam*10 + Vàng Khóa*400 + Hoa Tươi*99