Cẩm Nang

Đặc Quyền VIP

T rở thành VIP trong Hiệp Khách Hành, thiếu hiệp sẽ sở hữu các ưu đãi kéo dài khi kích hoạt. Ngay sau đây là thông tin chi tiết về đặc quyền và các phần thưởng khi trở thành VIP.

Đặc Quyền VIP

    • Có 15 cấp VIP. Tích lũy điểm VIP đến số lượng nhất định sẽ tăng cấp VIP.
    • Khi mở VIP thành công, sẽ hiển thị bên cạnh hình đại diện nhân vật.
    • Mỗi cấp VIP sẽ có đặc quyền riêng. Cấp VIP càng cao, đặc quyền VIP càng nhiều và hấp dẫn.
    • Khi tăng cấp VIP sẽ được nhận thưởng tương ứng và chỉ nhận duy nhất 1 lần.

Hiệp Khách HànhĐặc quyền VIP

Cấp VIPSố Vàng nạp
VIP 1 10
VIP 2 500
VIP 3 1.000
VIP 4 2.000
VIP 5 5.000
VIP 6 10.000
VIP 7 20.000
VIP 8 40.000
VIP 9 70.000
VIP 10 100.000
VIP 11 200.000
VIP 12 400.000
VIP 13 600.000
VIP 14 800.000
VIP 15 1.000.000